Ak zákazník nestihne let, je dopravca zodpovedný nahradiť škodu?

V poslednom článku venovanom prípadu meškania letiskového transferu EasyBus- článok tu, sme sa pýtali na Váš názor, či má zákazník v prípade zmeškania letu spôsobeného meškaním transferu právo na refundáciu letenky. Názory na danú problematiku sa rôznili, no väčšina by si zvolila letiskový transfer s väčším predstihom a v prípade zmeškania letu preplatenie letenky skôr neočakáva.

Dnes sa na túto tému pozrieme z hľadiska právneho, na čo má v prípade meškania či nevykonania prepravy cestujúci na Slovensku nárok:

Pri pravidelnej preprave - stanovia prepravné poriadky, aké práva má cestujúci voči dopravcovi, ak nebola vykonaná včas. Občiansky zákonník dopravcovi ponecháva pri určovaní práv cestujúcich a ich rozsahu “voľnú ruku”.

Pri nepravidelnej preprave - je dopravca povinný nahradiť škodu vzniknutú cestujúcemu tým, že preprava nebola vykonaná včas, pričom podmienky a rozsah náhrady stanovia prepravné poriadky. V tomto prípade Občiansky zákonník ukladá dopravcovi povinnosť nahradiť škodu vzniknutú cestujúcemu tým, že preprava nebola vykonaná včas, prípadne vôbec, ale podmienky a rozsah náhrady škody určujú prepravné poriadky. Je preto vhodné, aby si prepravca upravil podmienky zodpovednosti a stanovil limitáciu zodpovednosti za škodu, napr:

  •  ak dopravca nevykoná prepravu včas, z dôvodov na strane dopravcu, má cestujúci právo na náhradu škody- maximálne vo výške ceny cestovného lístky
  •  ak dopravca nevykoná preprava včas, z dôvodov, že nastali okolnosti, ktoré nemohol dopravca ovplyvniť, nezodpovedá dopravca za nevykonanie prepravy včas
  • ak dopravca nevykoná prepravu včas, z dôvodov na strane cestujúceho, nezodpovedá dopravca za nevykonanie prepravy včas.

Rovnaký postup platí aj v prípade taxislužby. Dopravca si môže v prepravných poriadkoch upraviť postup, ako majú cestujúci postupovať, ak sa nevedia dostaviť na dojednané miesto včas. Dopravca na základe oznámenia cestujúceho môže pozdržať uskutočnenie prepravy, dopravca si môže určiť cenu za čakanie. V prepravných poriadkoch môže byť výška náhrady škody obmedzená výškou cestovného.

A aké sú Vaše skúsenosti? Stretli ste sa už s podobným prípadom aj u nás? Ako ste postupovali?

Prehlásenie autora: Upozorňujeme, že prezentovanie a zverejňovanie názorov a skúseností, či už individuálne alebo v rámci určitého komplexného stanoviska vo vybranej oblasti, aj za predpokladu, ak by tieto informácie mali právnu povahu,  nemôže byť považované za poskytovanie právnych služieb. Táto internetová stránka neposkytuje záväzné právne stanoviská, jej obsah je poskytovaný výlučne pre informatívne účely. Za použitie informácií zverejnených na tejto internetovej stránke nenesie autor zodpovednosť.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>